🔅 لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (بقره: ١١)

⚠️ تخریب منابع طبیعی، مصداق فساد در زمین است که قرآن می فرماید در زمین فساد نکنید.

 

کد مطلب : 97121918

📚منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف