چند روز قبل، خبرگزاریها،خبری از قول خانم «شیوون کالینگ وود»،مدیر مدرسۀ «Morcambe Bay» شهر«لنکشایر» انگلستان منتشر کردند که گفته بود: "دانش‌آموزان مدرسه اش،بحدی گرسنه اند که پس از ورود به مدرسه در سطل آشغالها دنبال باقیمانده میوه و غذا میگردند." "از هر ۱۰ دانش‌آموز،یکی از خانواده‌ایست که مایحتاج غذایی خود را از محل کمک نیازمندان […]

چند روز قبل، خبرگزاریها،خبری از قول خانم «شیوون کالینگ وود»،مدیر مدرسۀ «Morcambe Bay» شهر«لنکشایر» انگلستان منتشر کردند که گفته بود:
"دانش‌آموزان مدرسه اش،بحدی گرسنه اند که پس از ورود به مدرسه در سطل آشغالها دنبال باقیمانده میوه و غذا میگردند."

"از هر ۱۰ دانش‌آموز،یکی از خانواده‌ایست که مایحتاج غذایی خود را از محل کمک نیازمندان تامین میکند."

👈برخی«مزدوران دشمنان ایران» ادعا کرده اند که این خبر دروغ و ساخت جمهوری اسلامیست!

👆در فایل فوق،هم مصاحبۀ خانم کالینگ وود درBB انگلیسی مشخص است و هم مصاحبۀ مجدد تلفنی ی. خبرنگار با ایشان.

او درمصاحبهBBC گفته:
"والدین در حالیکه اشک  میریزند،میگویند نمی توانند برای ن فرزندانشان غذا تهیه کنند."
 
همچنین در مصاحبۀ تلفنی «ضمن تائید مجدد بر فاجعۀ اسفبار مذکور»، میگوید:
"این موضوع ۱۰۰%صحت دارد،من در تلویزیون(BBC)حضور یافتم و مقاله ای در این مورد،(در روزنامه Independent)منتشر شده."

"این مشکلیست که مدرسۀ ما و اکثر مدارس انگلستان با آن درگیرند."

 

کد مطلب : 97122814