🔹 طرح آبخیزداری امروزه به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده که در زمان خشکسالی برای افزایش نفوذ آب برف و باران به داخل خاک و در زمان پرآبی و بارش‌های زیاد برای جلوگیری از سیل و تخریب زمین‌ها،‌ شهرها و روستاها استفاده می‌شود.  🔸در آبخیزداری با گرفتن جلوی رواناب‌های حاصل از برف و باران مانع از […]

🔹 طرح آبخیزداری امروزه به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده که در زمان خشکسالی برای افزایش نفوذ آب برف و باران به داخل خاک و در زمان پرآبی و بارش‌های زیاد برای جلوگیری از سیل و تخریب زمین‌ها،‌ شهرها و روستاها استفاده می‌شود. 

🔸در آبخیزداری با گرفتن جلوی رواناب‌های حاصل از برف و باران مانع از جاری شدن سیل‌ آسای آن‌ها و باعث نفوذ بیشتر آب در داخل خاک می‌شویم و به حجم آب‌های زیرزمینی اضافه می‌کنیم. همچنین با بند کردن تدریجی رواناب‌ها مانع جاری شدن سیل‌های مخرب می‌شویم.

 

کد مطلب : 98013153 

📚منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف