✅امام علی علیه السلام به مردی فرمودند: «استر من را برایم نگه دار تا به مسجد بروم».  وقتی امیرالمومنین به مسجد رفتند، آن مرد، افسار استر را دزدید و فرار کرد. امام علی علیه السلام وقتی از مسجد بیرون آمدند، دو «دِرهم» در دست گرفته بودند تا به آن مرد پاداش دهند، اما دیدند استر […]

✅امام علی علیه السلام به مردی فرمودند:
«استر من را برایم نگه دار تا به مسجد بروم». 
وقتی امیرالمومنین به مسجد رفتند، آن مرد، افسار استر را دزدید و فرار کرد.

امام علی علیه السلام وقتی از مسجد بیرون آمدند، دو «دِرهم» در دست گرفته بودند تا به آن مرد پاداش دهند، اما دیدند استر به حال خود رهاست و افسار آن دزدیده شده است!
امام علی علیه السلام ، آن دو «درهم» را به قنبر دادند تا از بازار، یک افسار بخرد. 
قنبر به بازار رفت و دهنه مسروقه را در آن جا دید و به دو درهم خرید و نزد امیرالمومنین برگشت. 

امام علی علیه السلام فرمودند: 
«آدمی به دلیل بی صبری، خودش را از روزی حلال محروم می‌کند، در حالی که بیشتر از همان روزی مقدّر هم نصیبش نمی شود!» 

 

کد مطلب : 98012931

📚منبع : شرح نهج البلاغة، ج ۳ ، ص ۱۶۰