❣️… بیشترین آسیب سند ۲۰۳۰ متوجه دختران است. بند ۴ این سند بر آموزش تمرکز کرده و برای آموزش و پرورش و آموزش عالی نوشته شده است، ولی باز هم بر روی آموزش‌های جنسی تأکید دارد تا دختران با عنوان فریبنده‌ی برابری جنسیتی و زنان مورد ظلم قرار نگیرند، باید آموزش ببینند. هدف از این […]

❣️… بیشترین آسیب سند ۲۰۳۰ متوجه دختران است. بند ۴ این سند بر آموزش تمرکز کرده و برای آموزش و پرورش و آموزش عالی نوشته شده است، ولی باز هم بر روی آموزش‌های جنسی تأکید دارد تا دختران با عنوان فریبنده‌ی برابری جنسیتی و زنان مورد ظلم قرار نگیرند، باید آموزش ببینند. هدف از این بند تغییر فرهنگی در جوانان به ویژه دختران است.

❣️به نام رفع تبعیض از زنان علیه آنان خشونت می‌کنند. بند ۵ موضوع مختص دختران و به اسم توانمندسازی زنان، رفع تبعیض و خشونت از آنهاست. در واقع هر نوع قانونی که مخالف سیاست‌ها و قوانین غرب هست، باید لغو شود. در حالی که اعلامیه حقوق بشر می‌گوید حیات بزرگترین و مهمترین حق هر بشری است و کسی حق سلب حیات کسی را ندارد، ولی در این سند آزادی سقط جنین، آزادی روسپیگری و برابری زن و مرد را می‌خواهد…

📕برگرفته از مصاحبه خبرگزاری دانشجو با خانم دکتر خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

کد مطلب : ‍‍98021422