👤 امام صادق (علیه السلام) : دوست دارم هر مومنی ، پنج #انگشتر در دست کند… ۱. #عقیق ؛ برای #دفع_فقر ۲. #فیروزه ؛ برای #گشایش_کار ۳. #یاقوت ؛ بابت #دفع_پریشانی ۴. #حدید ؛ بابت #غلبه_بر_دشمنان ۵. #درّ_نجف ؛ بابت #آسان_شدن_امور   کد مطلب : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌98020308 📚منبع : کتاب شریف وسائل الشیعه

👤 امام صادق (علیه السلام) :
دوست دارم هر مومنی ، پنج #انگشتر در دست کند…
۱. #عقیق ؛ برای #دفع_فقر
۲. #فیروزه ؛ برای #گشایش_کار
۳. #یاقوت ؛ بابت #دفع_پریشانی
۴. #حدید ؛ بابت #غلبه_بر_دشمنان
۵. #درّ_نجف ؛ بابت #آسان_شدن_امور

 

کد مطلب : ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌98020308

📚منبع : کتاب شریف وسائل الشیعه