🔹 خدمات حفاظت از منابع طبیعی یا NRCS، یکی از سازمان‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا است که برای کشاورزان و مالکین و مدیران خصوصی دیگر اطلاعات فنی فراهم می‌کند و می تواند به دامداران با شیوه هایی نظیر مدیریت مرتع و چراگاه، اشکال مختلف کاشت مرتع، حصارکشی ، امکانات آبیاری و پناهگاه های حیوانات […]

🔹 خدمات حفاظت از منابع طبیعی یا NRCS، یکی از سازمان‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا است که برای کشاورزان و مالکین و مدیران خصوصی دیگر اطلاعات فنی فراهم می‌کند و می تواند به دامداران با شیوه هایی نظیر مدیریت مرتع و چراگاه، اشکال مختلف کاشت مرتع، حصارکشی ، امکانات آبیاری و پناهگاه های حیوانات کمک کند.

🔹 یکی از این روش های مؤثر، "چرای  چرخشی" است که در این روش، دشت های بزرگ به یک سری از چراگاه های بسته تقسیم و حصار بندی می شوند و به این ترتیب دام ها به صورت منظم و هدفمند به این مراتع هدایت می شوند. 
🔹 اندازه ی این چراگاه ها به تعداد حیوانات، زمان، طول دوره شیردهی دام ها و همچنین کیفیت علوفه ها، تعیین می شود. حصار کشی مناسب و تامین آب کافی، از ویژگی های قابل توجه این سیستم است.

🔹  در این سیستم، حصارها می توانند از فرسایش جلوگیری کنند و مانع دسترسی حیوانات به مناطق حساس مانند حوضچه ها،چاه ها و یا محیط های حفاظت شده شوند و در عین حال، می توانند به راحتی باز شوند تا امکان دسترسی دام ها به مراتع فراهم شود.

🔹 برای کاشت مرتع در این سیستم، روش های مختلفی وجود دارد که به کمک این روش ها، رژیم غذایی متعادل و مغذی برای دام ها ایجاد می شود؛ مثلأ از گیاهان ویژه ی فصلی مثل لگوم ها برای کاشت مراتع استفاده میشود که خواص فراوانی برای اکوسیستم به ارمغان می آورد.

🔹 چرای چرخشی در واقع تقلید از همان روشی است که علف خواران در حیات وحش به کار می گیرند. برای مثال، اگر تعدادی دام داشته باشیم، دام ها در حالت طبیعی برای چرا ابتدا از یک مکان تغذیه می کنند و سپس به سمت مکان دیگری حرکت می کنند و بدین ترتیب علف های چریده شده فرصت رویش مجدد خواهند داشت.

🔹 همچنین در این سیستم، کشاورزان می توانند به کمک ابزارهایی، کیفیت علوفه ی موجود، ارتفاع مطلوب و تراکم علف ها را ازریابی تا از اثر بخشی چرای دام ها اطمینان پیدا کنند.

 

کد مطلب : ‍‍98021418

📚منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف