مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برآورد می‌شود در زمان بارندگی ۱۰/۷ میلیون تن علوفه تولید شود و امسال هم بارش‌ها افزایش یافته است. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد درباره وضعیت تولید خوراک دام در کشور اظهار کرد: پراکنش و میزان بارش‌های چند ماهه اخیر در نیم قرن […]

مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برآورد می‌شود در زمان بارندگی ۱۰/۷ میلیون تن علوفه تولید شود و امسال هم بارش‌ها افزایش یافته است.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد درباره وضعیت تولید خوراک دام در کشور اظهار کرد: پراکنش و میزان بارش‌های چند ماهه اخیر در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بوده و وجود بانک بذر مناسب در خاک‌های مرتعی موجب رویش انواع گونه‌ها و افزایش تولید علوفه در این عرصه‌ها شده است.
وی افزود: با افزایش هر میلی متر بارندگی، یک کیلوگرم در هر هکتار در عرصه‌های مرتعی تولید علوفه افزایش می‌یابد. در برخی مناطق مرتعی به علت کاهش چرا و احتمال باقی ماندن علوفه‌های مرتعی به ویژه علوفه‌های یک ساله، احتمال وقوع آتش سوزی وجود دارد و از این رو برای جلوگیری از حریق در این عرصه‌ها بخشنامه‌ای در ۱۳ بند تدوین و به استان‌های کشور ابلاغ کرده‌ایم.
مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره مفاد این بخشنامه تصریح کرد: در این بخشنامه به استان‌ها تاکید شده به منظور جلوگیری از باقی ماندن علوفه خشک در مراتع با هماهنگی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نسبت به برآورد ظرفیت چرای واقعی مرتعی برای افزایش تعداد دام وارده، به موقع اقدام کنند.
بهزاد افزود: در مراتعی که به علت محدودیت تعداد دام، امکان استفاده کامل از علوفه توسط دام وجود ندارد و از طرفی امکان برداشت یا درو مستقیم علوفه مراتع و سیلوی آن وجود دارد، بهره برداران می‌توانند برای ذخیره علوفه در سال‌های کم باران و ذخیره علوفه زمستانی، این علوفه‌ها را برداشت و درو کنند.
وی ادامه داد: اکثر تیپ‌های مرتعی گندمیان یا تیپ‌های مرتعی بوته‌زار یا درختچه‌زاری که زیراشکوب آنها گندمیان یک‌ساله یا چند ساله رویش دارند، مستعد وقوع و گسترش حریق هستند و از این رو به استان‌ها پیشنهاد شده با هماهنگی و تعامل بهره برداران ذینفع مرتعی، اقدام به چرای متراکم دام در مقاطع زمانی فشرده در این محدوده‌ها کنند تا پوشش گیاهی به صورت کامل و یکنواخت برداشت شود.
به گفته مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، از استان‌ها خواسته شده حتی‌الامکان امکانات ابتدایی اطفای حریق را تهیه و ضمن ارائه آموزش‌های لازم، این امکانات را در اختیار بهره‌برداران، دهیاری‌ها و جوامع محلی قرار دهند.
بهزاد با اشاره به سطح مراتع کشور گفت: بیش از ۵۲ درصد از سطح کشور شامل ۸۴/۸ میلیون هکتار را مراتع تشکیل می‌دهد و سرانه مرتع در ایران ۱/۳۲ هکتار و سرانه جهانی آن ۸۲ صدم هکتار است.
وی افزود: ۲۵ درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و ۷۵ درصد مربوط به ارزش‌های زیست محیطی است. برآورد می‌شود از ۸۴/۸ میلیون هکتار مرتع کشور در شرایط زمان بارندگی ۱۰/۷ میلیون تن علوفه تولید شود که با توجه به کاهش بارندگی در سال‌های گذشته این میزان به ۸/۳ میلیون تن رسیده بود و امسال هم با افزایش بارش‌ها، تولید علوفه مرتعی افزایش می‌یابد.

 

کد مطلب : A98021600

📚منبع : کیهان