رهبر معظم انقلاب اسلامي: 🔺در مقابل آرايش جنگي دشمن عليه ملت ايران، ملت هم بايد آرايش جنگي بگيرد ! 💥جنگ محیط زیست 💥جنگ تراریخته 💥جنگ جمعیت 💥جنگ واکسن  💥جنگ تغذیه  💥جنگ نمک   کد مطلب : ‍98022253  

 

رهبر معظم انقلاب اسلامي:

🔺در مقابل آرايش جنگي دشمن عليه ملت ايران، ملت هم بايد آرايش جنگي بگيرد !

💥جنگ محیط زیست
💥جنگ تراریخته
💥جنگ جمعیت
💥جنگ واکسن 
💥جنگ تغذیه 
💥جنگ نمک

 

کد مطلب : ‍98022253