بیش از ۹۰ درصد از پوشش گیاهی خوزستان از نوع کهور آمریکائی است و این پوشش گیاهی درحالی در خوزستان کشت می‌شود که اتحادیه اروپا این گونه گیاهی را خطرناک‌ترین موجود زنده دنیا نامگذاری کرده  و در لیست سیاه مهاجم دنیا قرار گرفته است. پوشش گیاهی غیر مثمر بیشتر در چه فضاهایی کاشت می‌شود و […]

بیش از ۹۰ درصد از پوشش گیاهی خوزستان از نوع کهور آمریکائی است و این پوشش گیاهی درحالی در خوزستان کشت می‌شود که اتحادیه اروپا این گونه گیاهی را خطرناک‌ترین موجود زنده دنیا نامگذاری کرده  و در لیست سیاه مهاجم دنیا قرار گرفته است.

پوشش گیاهی غیر مثمر بیشتر در چه فضاهایی کاشت می‌شود و چه تاثیرات منفی در منابع طبیعی کشور دارد؟
درختان غیر مثمر بیشتر در فضاهای سبز و عمومی مانند پارک‌ها و بلوارها کاشته می‌شود که اکثر آن‌‌ها از نوع غیر بومی هستند به عنوان نمونه درخت کنوکارپوس از سال ۸۲ از طریق کشور‌های حاشیه خلیج فارس وارد کشور شد و بخش اعظمی از پوشش گیاهی برخی از استان‌ها از جمله خوزستان را به خود اختصاص داده است.

درختان غیر مثمر اجازه رشد هیچ گیاهی در کنار خود را نمی‌دهند اما در کنار درختی مانند خرما می‌توان سه طبقه درخت دیگر از نوع مرکبات را کاشت و همچنین درخت خرما این توانایی را دارد که اجازه رویش گیاهان مرتعی در کنار خود را بدهد اما درختی مانند اکالیپتوس که گیاهی غیر مثمر است اجازه رویش گیاهی دیگر در کنار خود را نمی‌دهد.

سمی بودن گیاهان غیر مثمر یکی دیگر از معایب این قبیل درختان است  و هنگامی که توسط حیوان مصرف شوند سبب مرگ آن حیوان می‌شود و برخی از درختان مانند اکالیپتوس فقط یک گونه جانوری مثل خرس کوالا می‌تواند از آن تغذیه کند اما اگر به جای همین درخت بی ثمر و بدون سود اکالیپتوس درخت انار کاشته شود نه تنها انسان‌ها می‌توانند از میوه آن به عنوان یک تغذیه سالم استفاده کنند بلکه جانوران به ویژه پرندگان می‌توانند از دانه‌های انار تغذیه مناسب و مقوی در فصل پاییز و زمستان داشته باشند.

 

کد مطلب : 98022340

منبع : خبر تسنیم