🔸قرآن کریم مدیر شهر را فردی معرفی می‌کند که دانش و آگاهی شهری نسبت به قوانین و مقررات اسلامی به ویژه در بُعد مدیریت امور مردم را دارد و همچنین اولین شرط لازم و ضروری شهردار شهر اسلامی را، آگاهی و دانایی به وظایف محوله بر شمرده است  🔅 با استناد به آیه شریفه: «قَالَ […]

🔸قرآن کریم مدیر شهر را فردی معرفی می‌کند که دانش و آگاهی شهری نسبت به قوانین و مقررات اسلامی به ویژه در بُعد مدیریت امور مردم را دارد و همچنین اولین شرط لازم و ضروری شهردار شهر اسلامی را، آگاهی و دانایی به وظایف محوله بر شمرده است 

🔅 با استناد به آیه شریفه: «قَالَ اجْعَلْنیِ عَلیَ خَزَائنِ الْأرْضِ إِنیّ حَفِیظٌ عَلِیم» (یوسف،۵۵) [یوسف] گفت: «مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم.»

🔸 در تفسیر این آیه آمده است: تعبير« إِنیّ حَفِیظٌ عَلِیم»
 دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت است، و نشان می‌دهد که پاکی و امانت به تنهایی برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست؛ بلکه علاوه بر آن آگاهی و تخصص و مدیریت نیز لازم می باشد، چرا که " عليم" را در کنار "حفيظ" قرار داده است (فیضی دکنی، ج ۳، ۱۴۱۷: ۱۲۸).

 

کد مطلب : 98022119

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف