ساقه‌های این گیاهان را در ظرف آبی قرار دهید تا ریشه بزنند وقتی ریشه‌هاحدودا ۵سانتی‌متر شدند آنها را در خاک بکارید   کد مطلب :  98022501

ساقه‌های این گیاهان را در ظرف آبی قرار دهید تا ریشه بزنند وقتی ریشه‌هاحدودا ۵سانتی‌متر شدند آنها را در خاک بکارید

 

کد مطلب :  98022501