🔹 يكی از انواع عمليات‌های حفاظت آب و خاک تراس بندی است و در اراضی حاصلخيز كه از جنبه‌ی توليد اقتصادی توان زیادی دارند، طراحی و اجرا می‌شود.  🔹 تراس‌ها موجب حذف شيب طولی دامنه‌ها می‌شوند؛ لذا تاثيرشان بر روی رواناب و كاهش فرسايش خاك از طريق حذف نمودن شيب صورت می‌گیرد. اين گونه عمليات […]

🔹 يكی از انواع عمليات‌های حفاظت آب و خاک تراس بندی است و در اراضی حاصلخيز كه از جنبه‌ی توليد اقتصادی توان زیادی دارند، طراحی و اجرا می‌شود. 

🔹 تراس‌ها موجب حذف شيب طولی دامنه‌ها می‌شوند؛ لذا تاثيرشان بر روی رواناب و كاهش فرسايش خاك از طريق حذف نمودن شيب صورت می‌گیرد. اين گونه عمليات با حذف و يا كم نمودن شيب طولی موجب عدم حركت رواناب بر روی دامنه‌ی شيبدار شده و ميزان رواناب خروجی را كاهش می‌دهد.

🔹 تراس بندی معمولاً برروی اراضی شيبدار با شيب ٨ تا ۱٢ درصد طراحی و اجرا می‌گردند و هدف از آن، کنترل اثرات تخريبی شيب زمين است.
 

 

کد مطلب : ‍98022950

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف