📝 بند میزان 🔸در گذشته زمینهای کشاورزی را با آب رودخانه آبیاری میکردند ولی چون سطح رودخانه از زمینها پایینتر بود؛ پس سازه‌ای به نام بند را به وجود آوردند که عمود بر رودخانه ساخته میشد و با مسدود کردن جریان آب، سطح آن را بالا می‌آورد. 🔸بند با سد متفاوت است؛ سد را میسازند […]

📝 بند میزان

🔸در گذشته زمینهای کشاورزی را با آب رودخانه آبیاری میکردند ولی چون سطح رودخانه از زمینها پایینتر بود؛ پس سازه‌ای به نام بند را به وجود آوردند که عمود بر رودخانه ساخته میشد و با مسدود کردن جریان آب، سطح آن را بالا می‌آورد.
🔸بند با سد متفاوت است؛ سد را میسازند تا آب را پشت آن ذخیره کنند؛ اما بند را میسازند تا سطح آب را بالا بیاورند. آب از روی بند سرریز میشود؛ اما سد اجازه عبور آب را نمیدهد.

🔸بند میزان سازه‌ای است که پیشینه‌اش به دوران ساسانی باز میگردد و ساخت آن را به شاپور اول ساسانی نسبت میدهند. این بند، همانطور که از نامش پیداست، برای میزان یا تنظیم کردن آب رودخانه کارون بین دو شاخه بوده است.
🔸بند میزان آب کارون را به دو بخش تقسیم کرده و آن را به نسبتهای ۲ و ۴ در رودهای گرگر و شُطِیط جاری میسازد. به دلیل میزان نسبت‌ها، رود گرگر را دودانگه یا مسرقان و رود شطیط را چهاردانگه هم می‌خوانند.

🔸شطِیط رودی است که در بدو ورود به جلگه خوزستان شکل می‌گیرد. شطیط و گرگر در نهایت با رود دز ادغام می‌شوند و کارون بزرگ را شکل می‌دهد.

کد مطلب :  98023105

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف