🔸حیاط مکان مناسبی برای ارتباط انسان با عناصر طبیعی از جمله آب است. وجود آب در حیاط منازل مسکونی با فرم‌های هندسی خاص خود نمادی از بهشت مطلوب ایرانیان است. 🔸اهمیت نمادین آن در بین مردم خاورمیانه به پیش از دوران اسلامی باز می‌گردد؛ اما قرآن هم بهشت را به باغی تشبیه کرده که در […]

🔸حیاط مکان مناسبی برای ارتباط انسان با عناصر طبیعی از جمله آب است. وجود آب در حیاط منازل مسکونی با فرم‌های هندسی خاص خود نمادی از بهشت مطلوب ایرانیان است.

🔸اهمیت نمادین آن در بین مردم خاورمیانه به پیش از دوران اسلامی باز می‌گردد؛ اما قرآن هم بهشت را به باغی تشبیه کرده که در زیر آن جوی‌هایی درجریان است و بر مرکزیت آب در حیات موجودات تأکید کرده است.

🔸علی‌رغم بهره‌گیری از آب در قالب آب‌نما و فواره‌های کوچک که جنبۀ تزیینی داشته، حوض در ایجاد حیات با باغ‌ها و باغچه‌ها نقش بسزایی دارد.
📚 نایینی، ۱۳۸۱: ۵۰

 

کد مطلب :  ‍98031450

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف