در حالی که خیلی‌ها معتقدند شترها که عمدتا در صحرا زندگی میکنند و به ندرت آب می‌بینند، تنها حیواناتی هستند که شنا بلد نیستند، اما در این ویدئو میبینید که با چه مهارتی در دریا شنا میکنند!🐫?   کد مطلب :  98032505


در حالی که خیلی‌ها معتقدند شترها که عمدتا در صحرا زندگی میکنند و به ندرت آب می‌بینند، تنها حیواناتی هستند که شنا بلد نیستند،

اما در این ویدئو میبینید که با چه مهارتی در دریا شنا میکنند!🐫?

 

کد مطلب :  98032505