🔸علامه حسن حسنزاده آملی: مدينه طيبه، تنها از معجزات حضرت رسول (ص) است كه بدون اعمال ‌آلات نجومي و قواعد هيوی و يا در دست داشتن زيج و ديگر منابع طول و عرض جغرافيایی، آن را در غايت دقت و استوا تعيين كرد و به سوی كعبه ايستاد و فرمود: « محرابی علی‌الميزاب». 🔹ديوار مسجد […]

🔸علامه حسن حسنزاده آملی: مدينه طيبه، تنها از معجزات حضرت رسول (ص) است كه بدون اعمال ‌آلات نجومي و قواعد هيوی و يا در دست داشتن زيج و ديگر منابع طول و عرض جغرافيایی، آن را در غايت دقت و استوا تعيين كرد و به سوی كعبه ايستاد و فرمود: « محرابی علی‌الميزاب».

🔹ديوار مسجد پيغمبر، درست محاذی (روبرو، مقابل) دائرة نصف‌النهار بود يعنی در سطح آن بود و هر ديوار كه چنين باشد، در همه فصول سال چون سايه آن برگردد به طرف مشرق، ظهر مي‌شود و امروز هم در رصدخانه‌های فرنگستان مانند گرينويج و پاريس، ديواری به آن طرز می‌سازند و گويند بهترين وسيله تعيين ظهر حقيقی آن است.

🔸آخر وقت ظهر را وقتی مقرر داشت كه سايه برگشته برابر ارتفاع ديوار شود و در اين وقت ارتفاع خورشيد از افق چهل و پنج درجه است و در اول تابستان در شهر مدينه، آفتاب در نصف‌النهار فوق‌الرأس و ارتفاع آن نود (۹۰) درجه است، اين وقت كه آخرين وقت فضيلت ظهر است، درست وسط حقيقی ميان ظهر و غروب است…

 

کد مطلب : ‍98023019

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف