دامپزشکی خراسان رضوی تخم مرغ های بسته بندی شده با نشان "ویژه روز زرد طلایی" را تقلبی و فاقد هویت بهداشتی اعلام کرد. کد مطلب :  98032628 📚 منبع : ایرنا

دامپزشکی خراسان رضوی تخم مرغ های بسته بندی شده با نشان "ویژه روز زرد طلایی" را تقلبی و فاقد هویت بهداشتی اعلام کرد.

کد مطلب :  98032628

📚 منبع : ایرنا