💠💠 عهد موسی (ع) با یهود قبل از ورود به فلسطین ۱⃣ حضرت موسی در انتهای سرگردانی چهل‌ ساله در بیابان،‌ از دنیا رفت‌ و وصیّ او یعنی‌ یوشع‌، #قوم‌_یهود را به‌ #ارض_مقدس داخل‌ کرد. موسی (ع) وصیت‌های زیادی به یوشع کرده بود. او از گناهان بزرگی که یهودیان در آینده به آن دچار خواهند […]

💠💠 عهد موسی (ع) با یهود قبل از ورود به فلسطین

۱⃣ حضرت موسی در انتهای سرگردانی چهل‌ ساله در بیابان،‌ از دنیا رفت‌ و وصیّ او یعنی‌ یوشع‌، #قوم‌_یهود را به‌ #ارض_مقدس داخل‌ کرد. موسی (ع) وصیت‌های زیادی به یوشع کرده بود. او از گناهان بزرگی که یهودیان در آینده به آن دچار خواهند شد خبر داشت. لذا برای اتمام حجت با یهود به یوشع دستور داد که‌ چون‌ به‌ #زمین _مقدس داخل‌ شدید کاهنان قوم، به همراهی شش‌ سبط‌ از فرزندان‌ یعقوب ‌(ع‌)، قوم‌ را برکت‌ دهند و شش‌ سبط‌ دیگر نیز بر بت‌پرستان و کافران آینده‌ی قوم،‌ لعن‌ فرستند!

۲⃣ این نمایش عظیم و بیان این لعنت‌ها در زیر آسمان، حاوی این پیام است که #یهودیان حق ندارند هر طور که خواستند در #فلسطین زندگی کنند. به عبارت دیگر، آن خداوندی که این زمین را به یهودیان داده است خودش به وضوح شیوه‌ی زندگی در آنجا را نیز در #تورات به #یهود آموخته و در این خصوص با آنها اتمام حجّت کرده است. لهذا اگر آنها به گناهان فوق دست دراز کنند خودش آنها را در همین دنیا عقوبت خواهد کرد.

۳⃣ کتب‌ و رسائل‌ #عهد_عتیق‌ به‌ ما خبر می‌دهند که‌ #یهود متأسفانه‌ علاوه‌ بر گناهان‌ دوازده‌گانه‌ی مورد لعنت،‌ به‌ گناهان‌ دیگری‌ نیز آلوده‌ شدند که‌ بزرگترینِ آنها، ظهور انبیای کَذَبه و تغییر و تبدیل‌ تورات توسط کاهنان و کاتبان بوده‌ است‌.

۴⃣ پیشگویی این موارد قبل از ورود به #فلسطین به جهت تحذیر یهود و اتمام حجّت با این قوم بوده است تا آنها خوف خداوند را در دل داشته باشند و از عقوبت‌های او بترسند. مع‌ذلک، #یهودیان آن گناهان یاد شده را مرتکب شدند و نتیجتاً این بلاها از سوی خداوند بر آنها وارد شد.

۵⃣ به این طریق مشاهده می‌شود که مطابق #تورات کنونی، به جای یافتن کسانی که با این قوم عداوت کرده یا می‌کنند مسبّب اصلی را باید در خود #یهود را یافت که گناهانشان باعث شده است تا خداوند دشمنانی را برای تأدیب آنها بفرستد!

 

📖 متن کامل به‌همراه مستندات:
👉 yon.ir/Hoke
 

کد مطلب : ‍ ‍98031459

📚 منبع : اندیشکده مطالعات یهود:👉 @jscenter