💬سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: 🔹 وقتی روی محصولی مانند گندم قیمتی می‌گذاریم که برای کشاورز صرف نمی‌کند و آن طرف مرزها قیمت گندم کیلویی ۲,۲۰۰ تومان و در کشوری مانند افغانستان، گندم کیلویی ۲,۴۰۰ تومان است، طبیعی است که این محصول از کشور قاچاق می‌شود و مسئولان باید جلوی […]

💬سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

🔹 وقتی روی محصولی مانند گندم قیمتی می‌گذاریم که برای کشاورز صرف نمی‌کند و آن طرف مرزها قیمت گندم کیلویی ۲,۲۰۰ تومان و در کشوری مانند افغانستان، گندم کیلویی ۲,۴۰۰ تومان است، طبیعی است که این محصول از کشور قاچاق می‌شود و مسئولان باید جلوی این کار را بگیرند و یا اینکه سال آینده کشاورز دیگر رغبتی به کشت گندم ندارد و ما با کمبود مواجه می‌شویم!

🔹 متأسفانه قیمت این کالا را تنها اندکی افزایش داده‌اند و با این شکل و شیوه، کشاورز رغبتی به کار ندارد. برخی نیز به وزیر جهاد می‌گویند آقای وزیر «جوش نزن»، اگر کشاورز کشت نکند، وارد می‌کنیم. آیا با این تفکر کشاورزی برای کشور باقی می‌ماند؟ متأسفانه ما با چنین مشکلاتی در حوزه کشاورزی مواجه هستیم که امیدواریم برطرف شود.

 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف