⭕️برنامه پوتین برای افزایش جمعیت روسیه؛ مشوق‌های مالی و ترویج ارزش خانواده 🔹دولت روسیه بعد از وخیم‌تر شدن بحران جمعیتی و احتمال «تبدیل شدن این کشور به یک فضای خالی» اجرای طرح مشوق‌های فرزندآوری را در دستور کار خود قرار داده است. 🔹پوتین همچنین در آستانه روز جهانی کودک، به تعدادی از خانواده‌های پرجمعیت روسیه […]

⭕️برنامه پوتین برای افزایش جمعیت روسیه؛ مشوق‌های مالی و ترویج ارزش خانواده

🔹دولت روسیه بعد از وخیم‌تر شدن بحران جمعیتی و احتمال «تبدیل شدن این کشور به یک فضای خالی» اجرای طرح مشوق‌های فرزندآوری را در دستور کار خود قرار داده است.
🔹پوتین همچنین در آستانه روز جهانی کودک، به تعدادی از خانواده‌های پرجمعیت روسیه که دارای چندین فرزند هستند، «نشان افتخار والدین» اهدا کرد.

 

کد مطلب : 98040331

📚 منبع : واحد مطالعات و امنیت غذایی مصاف