مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: بر اساس لیست منتشره اتحادیه جهانی حفاظت زیستی، ۱۵ گونه جانوری در این استان در رده های انقراض تا آسیب پذیری قرار دارند ➕پلنگ موش، قوچ ارمنی، آهوی ایرانی، خفاش نعل اسبی مدیترانه ای، حفاش نعل اسبی کوچک، پزپلنگ و پازن در زمره گونه هایی است که رده طبقه […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی: بر اساس لیست منتشره اتحادیه جهانی حفاظت زیستی، ۱۵ گونه جانوری در این استان در رده های انقراض تا آسیب پذیری قرار دارند
➕پلنگ موش، قوچ ارمنی، آهوی ایرانی، خفاش نعل اسبی مدیترانه ای، حفاش نعل اسبی کوچک، پزپلنگ و پازن در زمره گونه هایی است که رده طبقه آسیب پذیر (VU) قرار گرفته اند
➕گونه خفاش صنایی در طبقه نگرانی کم (LC) و عقاب شاهی، هوبره و دلیچه کوچک در رده آسیب پذیر و کرکس کوچک نیز در طبقه در معرض خطر انقراض (EN) جای دارد
➕آگامای سروزغی و لاکپشت مهمیزدار غربی نیز در زمره گونه های آسیب پذیر در استان مرکزی هستند
➕۳۶۳ گونه جانوری در استان مرکزی شناسایی شده که ۶۵ گونه آن پستاندار، ۲۲۲گونه پرنده، ۵۵ گونه خزنده، ۱۷ گونه ماهی و چهار گونه دوزیست است

 

کد مطلب :  98032239

📚 منبع :  روزنامه وقایع استان رسانه رسمی و مرجع اخبار استان مرکزی