دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ در اولین کنفرانس طب اسلامی ایرانی، ضمن انتخاب حکیم طبیب دکتر حسین روازاده به عنوان طلایه دار طب اسلامی ایرانی، ایشان به عنوان پدر طب اسلامی ایرانی معرفی و از ایشان تقدیر به عمل آمد. در این همایش که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، حکیمان، طبیبان و علاقه مندان طب […]

دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ در اولین کنفرانس طب اسلامی ایرانی، ضمن انتخاب حکیم طبیب دکتر حسین روازاده به عنوان طلایه دار طب اسلامی ایرانی، ایشان به عنوان پدر طب اسلامی ایرانی معرفی و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

در این همایش که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، حکیمان، طبیبان و علاقه مندان طب اسلامی ایرانی برگزار شده است، از فعالیت های ارزشمند استاد حکیم حسین خیراندیش نیز در حوزه طب اسلامی ایرانی تقدیر به عمل آمد.

در این کنفرانس که با ریاست آقای دکتر مهدی عباس طاهر در حال برگزاری است، آقای دکتر بادامچیان دبیرکل محترم حزب مؤتلفه اسلامی و آقای دکتر حمید سلطانی نیز سخنرانی نمودند.

رونمایی از تمبر طب اسلامی ایرانی، برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی و غرفه های نمایشگاهی نیز یکی دیگر از برنامه های این کنفرانس می باشد.

شایان ذکر است این کنفرانس در روزهای دوم و سوم شهریور ماه در حال برگزاری می باشد.