در دومین روز از نخستین کنفرانس بین‌المللی طب ایرانی اسلامی، پنل های علمی در حال برگزاری می باشد.

گزارشات تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.