در دومین روز از نخستین کنفرانس بین‌المللی طب ایرانی اسلامی، پنل های علمی در حال برگزاری می باشد. گزارشات تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.    

در دومین روز از نخستین کنفرانس بین‌المللی طب ایرانی اسلامی، پنل های علمی در حال برگزاری می باشد.

گزارشات تکمیلی متعاقباً اعلام می گردد.