ینجا تصویری از دیوار چین نیست!

بلکه قلعه رودخان  معروف به قلعه هزار پله  بهشتی در دل جنگلهای گیلان مربوط به عصر سلجوقی است.

 

کد مطلب : 98042411

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف