ببینید آمریکایی ها با نهال های پسته ای که از کرمان خودمان برده اند چگونه صنعت پسته دنیا را در دست گرفته اند! به قدری در زمینه تولید پسته مجهز و پیشرفته شده اند که پسته کاران ما محال است بتوانند با آنها رقابت کنند! توصیه می کنم گزارش یکی از بهترین باغهای پسته […]

 

ببینید آمریکایی ها با نهال های پسته ای که از کرمان خودمان برده اند چگونه صنعت پسته دنیا را در دست گرفته اند!

به قدری در زمینه تولید پسته مجهز و پیشرفته شده اند که پسته کاران ما محال است بتوانند با آنها رقابت کنند!

توصیه می کنم گزارش یکی از بهترین باغهای پسته در کالیفورنیای آمریکا را ببینید تا متوجه عمق فاجعه شوید!

همین پسته رو صادر می کردیم که اون هم دیگه نمی تونیم صادر کنیم!

 

کد مطلب : 98062108