جای وزیر باشم استعفا می‌کنم 💬 اسدی رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی: 🔹 اعلام نرخ پایین گندم، نشان‌دهنده اقدام ضد تولید ملی دولت است. تعیین نرخ پایین دهن‌کجی دولت به وزارت جهاد کشاورزی است و اگر جای وزیر بودم استعفا می‌کردم. 🔹#امنیت_غذایی در کشور بسیار مهم است، به ویژه در شرایطی که تحت فشارهای ناجوانمردانه […]

جای وزیر باشم استعفا می‌کنم

💬 اسدی رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی:

🔹 اعلام نرخ پایین گندم، نشان‌دهنده اقدام ضد تولید ملی دولت است. تعیین نرخ پایین دهن‌کجی دولت به وزارت جهاد کشاورزی است و اگر جای وزیر بودم استعفا می‌کردم.

🔹#امنیت_غذایی در کشور بسیار مهم است، به ویژه در شرایطی که تحت فشارهای ناجوانمردانه از سوی کشورهای دیگر هستیم، باید تمام همّ و غم دولت و مسئولان به تولید داخل باشد و اصلاً درست نیست که دولت با عملکرد خود صدیق‌ترین افراد را از تولید خارج کند که اصلاً به منافع نظام نیست، دولت با این اقدام خود نشان داد که حد و حصری برای تعدی به حقوق کشاورزان ندارد.
 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف