📝 سازگاری با سطوح شیب دار:  🔸 در شیب های تند بزرگراه ها و یا در پارکهای کوهستانی می‌توان از گیاهان دارویی مانند کورک، خارشتر، شیرخشت و گونه‌هایی از جنس علف چای استفاده کرد.  🔸 همچنین جهت پوشش دیوارهای بتونی که برای مهار شیب‌ها ساخته می‌شوند می‌توان از بنه، زرشک معمولی، گل محمدی، برگ بو […]

📝 سازگاری با سطوح شیب دار: 

🔸 در شیب های تند بزرگراه ها و یا در پارکهای کوهستانی می‌توان از گیاهان دارویی مانند کورک، خارشتر، شیرخشت و گونه‌هایی از جنس علف چای استفاده کرد. 

🔸 همچنین جهت پوشش دیوارهای بتونی که برای مهار شیب‌ها ساخته می‌شوند می‌توان از بنه، زرشک معمولی، گل محمدی، برگ بو و سماق بهره جست.
 

 

کد مطلب : 98070615

📚 منبع :  واحد معماری و شهرسازی مصاف