🦋در سال ۲۰۱۰ در پاکستان، میلیون ها عنکبوت خود را برای فرار از سیلاب به درختان رساندند و با تارهای خود تمام درختان را پوشاندند و این صحنه بینظیر و عجیب را خلق کردند.   کد مطلب : 98070406  

🦋در سال ۲۰۱۰ در پاکستان،

میلیون ها عنکبوت خود را برای فرار از سیلاب به درختان رساندند و با تارهای خود تمام درختان را پوشاندند و این صحنه بینظیر و عجیب را خلق کردند.

 

کد مطلب : 98070406