🔸این بخش بر روی نهر گرگر پایین دست آبشارها واقع شده است و پیشینه ساخت آن را به دوران ساسانی نسبت می‌دهند. این بند به منظور بالا آوردن و انحراف آب به سمت باغ های اطراف احداث شده است. 🔸برج عيار ظاهراً يك برج نسبتاً بزرگ بوده كه برای اندازه‌گيری ميزان آب بكار می‌رفته. ساختمان […]

🔸این بخش بر روی نهر گرگر پایین دست آبشارها واقع شده است و پیشینه ساخت آن را به دوران ساسانی نسبت می‌دهند. این بند به منظور بالا آوردن و انحراف آب به سمت باغ های اطراف احداث شده است.

🔸برج عيار ظاهراً يك برج نسبتاً بزرگ بوده كه برای اندازه‌گيری ميزان آب بكار می‌رفته. ساختمان برج مزبور بر خلاف ابعاد سنگهای متفاوت در آن نظم رج‌های ديواره كاملا رعايت شده و رنگ ساروج آن روشن می‌باشد.

🔸این سازه شامل کانالها، حوض و اتاقهایی است که در بستر صخره‌ای حاشیه رودخانه بصورت دستکند ساخته شده است.

🔸گفته می‌شود که این تأسیسات جهت انجام مناسک آئینی و تعمید صابئیان یا مندائیان توسط آنان که در حاشیه رود گرگر مسکون بوده‌اند و مذهب آنان در ارتباط با آب بوده است، ایجاد شده است.

 

کد مطلب : 98040845

📚 منبع :  واحد معماری و شهرسازی مصاف