گفت‌وگو با استاد شهریار زرشناس : ۱⃣ #عبدالحسین_زرین‌کوب از دنباله‌های همین جریان است. شاید بتوان زرین‌کوب را مؤثرترین چهره این جریان در ۵۰ سال اخیر دانست. ۲⃣ در مورد عبدالحسین زرین‌کوب تصوراتی وجود دارد، و طرفداران زیادی نیز دارد، که امروز حرف زدن از او را دشوار کرده است. ۳⃣ وی را باید یکی از […]

گفت‌وگو با استاد شهریار زرشناس :


۱⃣ #عبدالحسین_زرین‌کوب از دنباله‌های همین جریان است. شاید بتوان زرین‌کوب را مؤثرترین چهره این جریان در ۵۰ سال اخیر دانست.

۲⃣ در مورد عبدالحسین زرین‌کوب تصوراتی وجود دارد، و طرفداران زیادی نیز دارد، که امروز حرف زدن از او را دشوار کرده است.

۳⃣ وی را باید یکی از آخرین حلقه‌های این جریان #تاریخ‌نگاری_ماسونی لیبرالی دانست، که حول #ناسیونالیسم_باستان‌گرا سامان پیدا می‌کند.

۴⃣ زرین‌کوب خود را معتدل و متعادل نشان می‌دهد ولی وقتی عمیق‌تر به آثار زرین‌کوب در کتاب‌های مختلف نگاه کنید، می‌بینید که #فراماسون است. 

۵⃣ بعد از انقلاب اسنادش نیز منتشر شد و خودش هم انکار نکرد. در تمام کتاب‌هایش به نوعی #ماسونیسم را ترویج می‌کند. در تاریخ‌نگاری اسلام هم ماسونی است.

۶⃣ از خصیصه‌های مهم محوری که برای ایرانی مطرح می‌کند، این است که قوم ایرانی قومی اهل تسامح است. #تسامح از اصول #ماسونی است، یعنی حق و باطلی نداریم؛ جهاد نفی می‌شود. یک نوع انفعال است که منجر به حفظ سلطه می‌شود. بعد می‌گوید که این تسامح را #کوروش به قوم ایرانی داده است؛ یعنی سرمنشأ تاریخ را کوروش می‌گیرد. معتقد است که تسامح کوروش می‌تواند جنگ بین طبقات را از بین ببرد.

۷⃣ زرین‌کوب، عمده توجه خودش را روی تاریخ ایران بعد از اسلام قرار می‌دهد، منتهی عمدتاً تکیه‌اش بر این‌است که اصل تسامح #فراماسونری را به عنوان شاخصه #هویت_ملی ما جا بیاندازد. یعنی بگوید که ما از اول #ماسون بودیم، روح ما اصلاً ماسونی است.

۸⃣ در جاهایی که می‌تواند خیلی شدید به #اسلام حمله می‌کند. رسماً به دین تحت عنوان #خرافات حمله می‌کند و جالب این است که این مطالب او بعد از انقلاب بارها تجدید چاپ شده‌است.

۹⃣ زرین‌کوب معتقد است که روح تسامح و فرصت‌طلبی ایرانی در عرفان ایرانی و ادبیات عرفانی ظهور کرده‌است و این را محور قوم #ایرانی می‌داند و می‌گوید ما باید روی این تکیه کنیم. در کتاب از کوچه رندان، حافظی می‌سازد مردّد، مذبذب، گرفتار تردید، به قول یکی از فصل‌هایش در تردد بین مسجد و میخانه.
 

📖 متن کامل گفت‌وگو در سایت اندیشکده:
👉 http://yon.ir/MHistori

 

کد مطلب : 98032819

📚 منبع : اندیشکده مطالعات یهود