🔸 تعابیر و معانی که در رابطه با آب مطرح است به  نوعی پیوند نزدیکی با معانی ذاتی آن و نقش حیاتی‌اش در ایران داشته است. در ایران آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می‌رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود. 🔸آب در نزد ایرانیان نه تنها برای رفع نیازها مورد استفاده قرار […]

🔸 تعابیر و معانی که در رابطه با آب مطرح است به  نوعی پیوند نزدیکی با معانی ذاتی آن و نقش حیاتی‌اش در ایران داشته است. در ایران آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می‌رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود.

🔸آب در نزد ایرانیان نه تنها برای رفع نیازها مورد استفاده قرار می‌گرفته، بلکه از لحاظ معنوی و روحی نیز تاثیر بسیاری داشته است. آب با قابلیت‌های مختلف خود مانند حیات، تازگی، درخشندگی، پاکیزگی، رونق و رواج روشنایی، سکون و آرامش و تحرک، احساس‌های متفاوت در روح و روان انسان گذارده است.

🔸به همین دلیل همواره در مکان‌هایی که ساخته دست بشر هستند، به صورت‌های مختلف برای خود جا باز کرده است.

🔸در معماری سنتی ایران کمتر مکانی را می‌توان تصور کرد که کیفیت فضایی و مکانی آن با اضافه شدن آب افزایش نیابد و بنا به گفته افلاطون آب مایعی است که همه چیز را محقق می‌سازد.

 

کد مطلب : 98041124

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف