🔹فقط کمتر از ۵ درصد از ۱۱ میلیون مزرعه در اروپا توسط کشاورزان جوان‌تر از ۳۵ سال اداره می‌شود و در مقابل، کشاورزانی که از سن بازنشستگی ۶۵ عبور کرده‌اند، ۳۱ درصد کل کشاورزان اتحادیه اروپا و یا حدود ۳.۲ میلیون نفر را در بر میگیرد. این نسبت در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است، مثلاً […]

🔹فقط کمتر از ۵ درصد از ۱۱ میلیون مزرعه در اروپا توسط کشاورزان جوان‌تر از ۳۵ سال اداره می‌شود و در مقابل، کشاورزانی که از سن بازنشستگی ۶۵ عبور کرده‌اند، ۳۱ درصد کل کشاورزان اتحادیه اروپا و یا حدود ۳.۲ میلیون نفر را در بر میگیرد. این نسبت در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است، مثلاً رومانی با بیشترین چالش بالقوه روبرو است زیرا ۴۵ درصد از کشاورزانش، بالای ۶۵ سال دارند. پرتغال دیگر کشوری است که شکاف نسبی قابل‌ملاحظه‌ای دراین‌باره دارد، چراکه نیمی از کشاورزان پرتغالی ۶۵ سال دارند. اما از طرف دیگر در آلمان، اتریش و لهستان کمتر از ۱۰ درصد از کشاورزان بیش از ۶۵ سال سن دارند و کشاورزان این کشورها جوان‌تر هستند.

🖋دسترسی به زمین یک مشکل اساسی برای ورود جوانان به حرفه کشاورزی

⁉️اگر همه کشاورزان بالای ۶۵ سال ناگهان  فردا تصمیم بگیرند تراکتورهای خود را خاموش کنند و به‌جای کشاورزی کار دیگری بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟! آیا اروپا به‌طور ناگهانی با کمبود مواد غذایی مواجه می‌شود؟ آیا کسی حاضر به پوشیدن چکمه‌های گل‌آلود کشاورزان بازنشسته نیست؟!

🔹آمار حاکی از آن است که اکثر کشاورزان قدیمی اروپا املاک نسبتاً کمی دارند. به‌طور میانگین ۶.۳ هکتار زمین زراعی به ازای هر یک از آن‌ها در مقایسه با میانگین کلی زمین زراعی به ازای هر کشاورز در اروپا که برابر با ۱۶.۲ هکتار است. این در حالی است که کشاورزان جوان سهم بیشتری از زمین موجود را دارند (زیرا تعداد کشاورزان جوان نسبتاً کم است). به‌طور متوسط هر یک نزدیک به میانگین کلی یعنی ۱۶.۱ هکتار زمین دارند. به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از کشاورزان مسن‌تر از ۶۵ سال فقط برای معیشت خود زراعت می‌کنند و اکثریت زمین‌ها و مزارع توسط کشاورزان میان‌سال کشت می‌شود.

🔹درواقع بازنشستگی کشاورزان بیش از ۶۵ سال، حدود ۲۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی را آزاد خواهد کرد که حدوداً برای ۱.۲ میلیون کشاورز کافی است و چشم‌انداز جذابی برای کشاورزان جوانی است که دسترسی به زمین‌های کشاورزی، یکی از بزرگ‌ترین موانع آن‌ها برای ورود به این حرفه است. کشاورزی، شغلی است که برای قرن‌ها وجود داشته است و تا زمانی که انسان نیاز به خوردن و نوشیدن داشته باشد، وجود خواهد داشت. کمیسیون اروپا در بخش کشاورزی در قسمت «آینده مواد غذایی و کشاورزی» سیاست‌های کلی‌ای درباره نحوه حمایت از کشاورزان، به‌ویژه جوانان را در نظر گرفته است. اولویت این برنامه‌ها با تأمین مالی به همراه سرمایه‌گذاری روی تحقیقات و نوآوری‌ها است.
 

🌐مرجع خبر:
https://ec.europa.eu/info/news/future-cap-wholl-provide-our-food_en
 

کد مطلب : ‍‍98041621

منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف