🔹بررسی جزئیات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که اقشار محروم‌ تمایل بیشتری به استفاده از سیگارهای داخلی دارند، این در حالی است که اقشار مرفه، مشتری ثابت سیگارهای خارجی هستند. 🔹در این بین، مصرف دخانیات در خانوارهای محروم شهری به‌طور میانگین ۴۳۵٫۲ نخ در سال و در خانوارهای […]

🔹بررسی جزئیات طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که اقشار محروم‌ تمایل بیشتری به استفاده از سیگارهای داخلی دارند، این در حالی است که اقشار مرفه، مشتری ثابت سیگارهای خارجی هستند.
🔹در این بین، مصرف دخانیات در خانوارهای محروم شهری به‌طور میانگین ۴۳۵٫۲ نخ در سال و در خانوارهای مرفه ۸۲۵٫۰۲ نخ در سال بوده است
🔹از نکات جالب این آمار این است که خانوارهای مرفه شهری ۸۲۵٫۰۲ نخ و خانوارهای مرفه روستایی ۱۵۳۶٫۰۷ نخ در سال ۹۷ مصرف دخانیات داشته‌اند، این اختلاف میان مصرف شهری و روستایی قابل تأمل است.
🔹آمار متوسط مصرف سیگار در تهران ۸۵۹٫۱۷ نخ در سال بوده است، در این بین خانوارهای مرفه تهرانی ۱۹۹٫۱۸ نخ سیگار ایرانی و ۶۰۹٫۶۴ نخ سیگار خارجی مصرف کرده‌اند

 

📚 منبع : خبرگزاری تسنیم