مقاله ذیل که ترجمه ای از یک مقاله خارجی است، سمی و فاقد ارزش غذایی بودن ذرت های رایج موجود در بازار  که همگی تراریخته می باشند را ثابت می نماید، لطفاً این مقاله را مطالعه و من بعد هرگز ذرت نخورید!!! مایک بارت آیا ارزش غذایی ذرت تراریخته با ذرت غیر تراریخته برابر است؟ […]

مقاله ذیل که ترجمه ای از یک مقاله خارجی است، سمی و فاقد ارزش غذایی بودن ذرت های رایج موجود در بازار  که همگی تراریخته می باشند را ثابت می نماید،

لطفاً این مقاله را مطالعه و من بعد هرگز ذرت نخورید!!!

مایک بارت

آیا ارزش غذایی ذرت تراریخته با ذرت غیر تراریخته برابر است؟ مونسانتو در پاسخ حتماً خواهد گفت" بله" ولی پاسخ واقعی این است"به هیچ وجه". و واقعیت ساده این است که آن‌ها با اطلاعاتی غلط، به فرار کردن ادامه می‌دهند. در حقیقت، آزمایشاتی که درخصوص ارزش غذایی ذرت تراریخته انجام شد، نشان داد که نه تنها ذرت تراریخته در مقایسه با ذرت غیر تراریخته،  فاقد ویتامین‌ها و مواد غذایی است، بلکه به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد سم، برای سلامتی نیز خطرناک است. با درنظرگرفتن" قانون حفاظت مونسانتو"،  شکی وجود ندارد که شرکت‌های بزرگ مثل مونسانتو، حتی می‌توانند بر دولت آمریکا نیز اعمال قدرت نمایند. قانون جدید، در مقابل دادگاه‌های فدرال، با کاستن از اهمیت بررسی غلات تراریخته، برای مونسانتو حفاظ قانونی ایجاد می‌کند. مشاهده تصویب چنین قانونی در زمانی که خطرات محصولات تراریخته، آشکار شده‌است، مسخره است.

gastrointestinal-diseases

ارزش غذایی ذرت تراریخته ۲۰ برابر بیشتر از ذرت تراریخته است

در گزارش سال ۲۰۱۲، با عنوان "آزمایش و تجزیه و تحلیل ارزش غذایی ذرت تراریخته در مقابل ذرت غیر تراریخته"نگرانی‌های عمده و تفاوت‌های بااهمیتی بین ذرت تراریخته و ذرت غیر تراریخته پیدا شده‌است که هیچ‌یک تعجب‌آور نیستند. اولاً ذرت غیر تراریخته  نسبت به ذرت تراریخته، به میزان قابل توجهی حاوی کلسیم، منیزیم، منگنز، پتاسیم، آهن و زینک است.

  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۶۱۳۰ ppm کلسیم است درصورتی‌که ذرت تراریخته، حاوی ۱۴ ppm کلسیم است. درواقع میزان کلسیم ذرت غیر تراریخته ۴۳۷ برابر ذرت تراریخته است.
  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۱۱۳ ppm منیزیم است به میزان ۵۶ برابر ذرت تراریخته است، درصورتی‌که ذرت تراریخته حاوی ۲ ppm منیزیم است.
  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۱۱۳ ppm پتاسیم به میزان ۱۶ برابر ذرت تراریخته است، درصورتی‌که ذرت تراریخته حاوی ۷ ppm پتاسیم است.
  • ذرت غیر تراریخته، حاوی ۱۴ ppm منگنز به میزان ۷ برابر ذرت تراریخته است، درصورتی‌که ذرت تراریخته حاوی ۲ ppm منگنز است.

همچنین باتوجه به گزارشات NaturalNews میزان انرژی ذرت غیر تراریخته ۳٫۴۰۰ مرتبه بیشتر از انرژی ذرت تراریخته است. ضمن این‌که ارزش غذایی و پروتئین ذرت غیرتراریخته ۲۰ برابر بیشتر از ذرت تراریخته است.

 تجزیه و تحلیل ارزش غذایی۲۰۱۲

مقایسه ذرت تراریخته و غیر تراریخته

عنوان ذرت تراریخته ذرت غیر تراریخته
انرژی ۱۰۰ ۳۴۰٫۰۰۰
بریکس ۱ ۲۰
مواد ارگانیک ۱٫۲ ۲٫۱
فسفات ۳ ۴۴
پتاسیم ۷ ۱۱۳
کلسیم ۱۴ ۶۱۳۰
منیزیم ۲ ۱۱۳
سدیم ۵ ۰٫۲
pH ۷٫۵ ۷٫۰۱
ظرفیت یون مثبت ۳ ۴۴
اشباع پایه
K% ۰٫۷ ۹٫۲
Mg% ۰٫۲ ۹۰۲
Ca% ۵ ۶۲
H% ۰ ۰
Na% ۶٫۲
NO3ppm ۲ ۴
NH4ppm ۵ ۴۲
Sulfurppm ۳ ۴۲
Mangancseppm ۲ ۱۴
Iron(Fe)ppm ۲ ۱۴٫۳
Zinc ppm ۲٫۳ ۱۴٫۳
Copper ppm ۲٫۶ ۱۶
Cobalt ppm ۱٫۵
Molybdenum ppm ۱٫۵
Boron ppm ۱٫۵
Selenium ppm ۰٫۶ ۰٫۳
Carbon ppm ۲ ۶۰
Chiloride ppm ۱۰ ۱
Anacrobic biology ppm ۶۰ ۰
Chemical content ppm ۶۰ ۰
Chilorides content ppm ۶۰ ۰
Formaldehyde content ppm ۲۰۰ ۰
Glyphodate content ppm ۱۳ ۰
ویژگی‌های مثبت
Acrobic biology ۱ ۱۰۰
وزن آزمون ۵۸ ibs -57 ۶۱-۶۲ibs

 

طبق تحقیقات، ذرت تراریخته، سمی است

جای تعجب نیست که نتایج تحقیقات آنچه را که اکثر ما می‌دانستیم را آشکار کرده‌است . این‌که ذرت تراریخته، بسیار سمی است. درحالی‌که ذرت غیر تراریخته فاقد کلراید، فرمالدئین، علف‌کش( ماده فعال در بیشترین فروش علف‌کش ) است.

مطابق با "مقررات آژانس زیست محیطی"، حداکثر میزان مجاز علف‌کش در آب شرب ۷۰۰ در بیلیون یا ۷٫ ppm است. این میزان مقداری تعیین شده در"سطح حفاظت مبتنی بر بهترین آگاهی دردسترس برای جلوگیری از مسائل بالقوه سلامت" می‌باشد.  حتی اروپا مقادیر کمتر علف‌کش به میزان ۲ppm را مجاز می‌داند. گزارش نشان می‌دهد که ذرت تراریخته حاوی ۱۳ppm است که ۱۸٫۵ برابر بیشتر از "میزان مطمئن" تعیین شده توسط آژانس زیست محیطی می‌باشد. به‌طور مشابه ذرت تراریخته حاوی مقادیر نگران کننده‌ای از سموم علف‌کش به میزان ۲۰۰ ppmاست. مطابق با نظرات دکتر دان هابر از کارشناسان محصولات تراریخته، حداقل در یک مطالعه مشخص شده‌است که ۹۷٫ Ppmاز فرمالدئید مصرف شده برای حیوانات، سمی بوده‌اند. همچنین مشخص شد که ذرت تراریخته، حاوی فرمالدئید به میزان ۲۰۰ برابر بیشتر از میزان مطمئن است.

armageddon 1

مقایسه ذرت تراریخته و ذرت غیرتراریخته

درجه غیرغذایی بودن درجه معدنی
مشکلات بیماری بیشتر بیماری کمتر
هزینه‌های کمتر درمان هزینه‌های بیشتر درمان
تولید کمتر/درآمد کمتر تولید بیشتر/درآمد بیشتر
از دست دادن سود سود بیشتر
تلفات مرگ‌و میر بالاتر تلفات مرگ م میر کمتر
مصرف خوراک بیشتر مصرف خوراک کمتر
تغییر کمتر تغییر بیشتر
کیفیت پایین‌تر کود کشاورزی کیفیت بالاتر کود کشاورزی
کمبود مواد معدنی گوشت حاوی مواد معدنی و دانه‌ها
هزینه‌های بالاتر/سود بیشتر هزینه‌های کمتر/سود بیشتر

 

"آزمون وزن"

۵۹-۵۸ ibs/bu درآمد را به میزان حدوداً۱۰۰٫۰۰۰ دلار در هر جریب افزایش می‌دهد

۶۲-۶۱ ibs/bu درامد را به میزان حدوداً ۱۴۰٫۰۰۰ دلار در هر جریب افزایش می‌دهد

افزایش درجه ارزش غذایی

۰٫۷ در هر بوشل

*۲۰۰ بوشل در هر جریب

۱۴۰ دلار در هر جریب

فزونی ۲۴۰ دلار تا ۲۸۰ دلار در هر جریب

 غول‌های زیست‌فناوری همانند مونسانتو گرفتار دروغگویی دوباره

مونسانتو برای سال‌های متمادی ادعا کرده‌است که مواد غذایی تراریخته، ارزش غذایی برابر یا حتی بیشتر از محصولات غیر تراریخته دارند ولی هیچ‌چیز فراتر از حقیقت نیست. مطالعات متعددی خطرات مواد غذایی تراریخته مثل ذرت تراریخته  را همراه با خطر مقادیر بسیار زیاد سموم که در این محصولا یافت می‌شود رانشان داده‌‌اند . مطالعه سال ۲۰۱۲ یک‌بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که نمی‌توان به شرکت‌هایی مثل مونسانتو اعتماد کرد و شرکت به ادعاهای دروغین خود  تاروز آخر  برای رسیدن به سود و مهندسی ژنتیک آرام در جهان ادامه می‌دهد.

تجزیه و تحلیل ارزش غذایی گزارش سال ۲۰۱۲

گزارش مقایسه ذرت تراریخته و غیر تراریخته که توسط owners of MomsAcrossAmerica.com از شرکت Dell Seed که تنها تولید کننده محصولات غیر تراریخته در کانادا است، ارائه شده‌است. شرکت Dell Seed مدارک را از شرکت ProfitPro گرفته‌است که در مینه‌سوتا واقع است.

[box type=”note”] منبع: کتابخانه آنلاین وایلی [/box]

                                                                                                                                                    ترجمه: حسین طارمی

                                                                                                                               

 

 

در ذیل متن اصلی مطلب فوق جهت مطالعه علاقمندان درج می گردد:

Analysis Finds Monsanto’s GM Corn Nutritionally Dead, Highly Toxic

BY MIKE BARRETT
POSTED ON APRIL 28, 2013

Tweet

Is GMO corn nutritionally equivalent to non-GMO corn? Monsanto will tell you the answer is a big ‘yes’, but the real answer is absolutely not. And the simple reality is that they are continuing to get away with their blatant misinformation. In fact, a 2012 nutritional analysis of genetically modified corn found that not only is GM corn lacking in vitamins and nutrients when compared to non-GM corn, but the genetic creation also poses numerous health risks due to extreme toxicity.

With the recent passing of the Monsanto Protection Act, there is no question that mega corporations like Monsanto are able to wield enough power to even surpass that of the United States government. The new legislation provides Monsanto with a legal safeguard against federal courts striking down any pending review of dangerous GM crops. It is ironic to see the passing of such a bill in the face of continuous releases of GMO dangers.

Non-GMO Corn 20x Richer In Nutrition Than GMO Corn

The 2012 report, entitled 2012 Nutritional Analysis: Comparison of GMO Corn versus Non-GMO Corn, found numerous concerning and notable differences between GMO and non-GMO corn, none of which are particularly surprising. First, the report found that non-GMO corn has considerably more calcium, magnesium, manganese, potassium, iron, and zinc.

  • Non-GMO corn has 6130 ppm of calcium while GMO corn has 14 – non-GMO corn has 437 times more calcium.
  • Non-GMO corn has 113 ppm of magnesium while GMO corn has 2 – non-GMO corn has about 56 times more magnesium.
  • Non-GMO corn has 113 ppm of potassium while GMO corn has 7 – non-GMO corn has 16 times more potassium.
  • Non-GMO corn has 14 ppm of manganese while GMO corn has 2 – non-GMO corn has 7 times more manganese.

As far as energy content goes, non-GMO corn was found to ’emit 3,400 times more energy per gram, per second compared to GMO corn’, as reported by NaturalNews. Overall, the paper found that non-GMO corn is 20 times richer in nutrition, energy and protein compared to GMO corn.

Image from www.momsacrossamerica.com.
Click for full-size version.

GMO Corn Also Found To Be Highly Toxic

Not surprisingly, the report found what many of us already know – that GMO corn is highly toxic. While non-GMO corn was found to be free of chlorides, formaldehyde, glyphosate (active ingredient in Monsanto’s best selling herbicide Roundup), and other toxic substances, GMO corn is riddled with these toxins.

Based on the Environmental Protection Agency’s regulations, the maximum amount of glyphosate allowed in drinking water is 700 parts per billion, which equates to .7 ppm. The amount is a set “level of protection based on the best available science to prevent potential health problems”.  Europe allows even less glyphosate in water, at .2 ppm. The report found that GMO corn contains 13 ppm – that’s 18.5x the “safe amount” set by the EPA.

Similarly, GMO corn contains concerning levels of toxic formaldehyde, at 200 ppm. According to Dr. Don Huber, a respected expert on GMOs, at least one study found that 0.97 ppm of ingested formaldehyde was toxic to animals. The GMO corn was found to contain 200 times more formaldehyde than this ‘maximum’ safety amount.

Image from www.momsacrossamerica.com.
Click for full-size version.

Biotech Giants Like Monsanto Caught Lying Again

Monsanto has been making the claim for years that genetically modified foods are equivalent or even of higher quality than non-GMOs, but nothing could be further from the truth. Numerous studies have shown us the dangers of GMO foods such as GMO corn, along with the dangers of the massive amount of pesticides that accompany GMO crops. This 2012 report reminds us once again that corporations like Monsanto simply can not be trusted, and that the company will continue making false claims until the end of days in order to profit and slowly genetically engineer the world.

The 2012 report 2012 Nutritional Analysis: Comparison of GMO Corn versus Non-GMO Corn, was reportedly shared with the owners of MomsAcrossAmerica.com by De Dell Seed Company, the only non-GMO seed supplies in Canada. De Dell Seed Company received the document from a company called ProfitPro, based in Minnesota.

Additional Sources:

Onlinelibrary.Wiley

Analysis Finds Monsanto’s GM Corn Nutritionally Dead, Highly Toxic

 

 

 

 

منبع: