حضور حکیم دکتر روازاده دبیرکل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران در مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ۹۸/۱۰/۱۶  

حضور حکیم دکتر روازاده دبیرکل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران در مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ۹۸/۱۰/۱۶