🔸 در انتخاب مسکن باید به بندگی خدا توجه کرد.  🔸 حضرت ابراهیم هنگامی که همسر و فرزندش را به مکه آورد، گفت: «رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلاة»؛ پروردگارا من ذریه خود را در منطقه بی آب و گیاه مسکن دادم تا نماز را بپا […]

🔸 در انتخاب مسکن باید به بندگی خدا توجه کرد. 

🔸 حضرت ابراهیم هنگامی که همسر و فرزندش را به مکه آورد، گفت: «رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلاة»؛ پروردگارا من ذریه خود را در منطقه بی آب و گیاه مسکن دادم تا نماز را بپا دارند. 
📚 ابراهیم: ۳۷. 

🔸 امروزه بسیاری از مردم در انتخاب مسکن به دنبال این هستند که در محله و منطقه ای خانه ای تهیه کنند که در آینده نرخش چند برابر شود و متأسفانه به تأثیرات محل بر مسائل معنوی و تربیتی فرزندان خود کمتر توجه دارند.

 

کد مطلب : 98101430

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف