❎ در نان های امروزی به توصیه سازمان صهیونیستی بهداشت جهانی این مواد شیمیایی افزوده می شود که عامل اصلی سرطان مری ، معده ، روده و … می باشد.  ⚠️افزوده های به آرد به اجبار سازمان بهداشت!  : ۱️⃣  قرص دی ۲️⃣  قرص آهن ۳️⃣  قرص فولیک اسید ۴️⃣  کلر ،سدیم و ید شیمیایی […]

❎ در نان های امروزی به توصیه سازمان صهیونیستی بهداشت جهانی این مواد شیمیایی افزوده می شود که عامل اصلی سرطان مری ، معده ، روده و … می باشد. 

⚠️افزوده های به آرد به اجبار سازمان بهداشت!  :

۱️⃣  قرص دی
۲️⃣  قرص آهن
۳️⃣  قرص فولیک اسید
۴️⃣  کلر ،سدیم و ید شیمیایی
۵️⃣  پروتئاز
۶️⃣  گلوکز اکسیداز
۷️⃣  آنزیم های آلفا آمیلاز
۸️⃣  همی سلولاز
۹️⃣  زایلاناز
🔟  لیپاز
 
 ⭕️ یک نان ، بیش از ده قرص شیمیایی !

✅ سعی کنید از آرد های قابل اعتماد نان تهیه کنید .
 

کد مطلب : 98101419

📚 منبع : طب اسلامی