نسل کشی ایرانیان / سقط جنین سالم از طریق “تشخیص غلط در غربالگری و سونوگرافی های زودهنگام و غیر ضروری” #یاران_انقلابی_سلام ⬅️ #سروش: 🆔 sapp.ir/hamiyanekeshavarzi ⬅️ اینستاگرام: 📸 instagram.com/hamiyanekeshavarzi ⬅️ تلگرام: ☑️ https://t.me/hamiyanekeshavarzi ⬅️ سایت: 🌐 hamiyanekeshavarzi.ir      

نسل کشی ایرانیان / سقط جنین سالم از طریق “تشخیص غلط در غربالگری و سونوگرافی های زودهنگام و غیر ضروری”
#یاران_انقلابی_سلام

⬅️ #سروش:
🆔 sapp.ir/hamiyanekeshavarzi

⬅️ اینستاگرام:
📸 instagram.com/hamiyanekeshavarzi

⬅️ تلگرام:
☑️ https://t.me/hamiyanekeshavarzi

⬅️ سایت:
🌐 hamiyanekeshavarzi.ir