فضيلت بانوان در درجه اول از اهميت است؛ براى اينكه فضيلت بانوان به اين بچه‌هايى كه در دامن نشانده‏اند سرايت مى‏كند. آن مقدارى كه فضيلت از بانوان سرايت به اطفال و بچه‏ها مى‏كند، آن مقدار در مدارس حاصل نمى‏شود. بچه‏ها آن علاقه‏اى كه به مادر دارند به هيچ‌كس ندارند. آن چيزى كه از دهان مادر […]

فضيلت بانوان در درجه اول از اهميت است؛ براى اينكه فضيلت بانوان به اين بچه‌هايى كه در دامن نشانده‏اند سرايت مى‏كند. آن مقدارى كه فضيلت از بانوان سرايت به اطفال و بچه‏ها مى‏كند، آن مقدار در مدارس حاصل نمى‏شود. بچه‏ها آن علاقه‏اى كه به مادر دارند به هيچ‌كس ندارند. آن چيزى كه از دهان مادر و از زبان مادر مى‏شنوند در قلبشان ثابت مى‏ماند. در جاهاى ديگر به اين‌طور ثبوت ندارد؛ نقش نمى‏بندد. اگر مادرها مادرهاى بافضيلت باشند، اولادهاى بافضيلت تحويل مى‏دهند. اولاد بافضيلت كشور را درست مى‏كند. درست شدن كشورها مرهون شماهاست

 منبع : صحیفه امام؛ ج۷؛ ص۴۴۴