از اول بنابراين بود كه نگذارند انسان درست بشود، كه نبادا اينها[ابرقدرت‌ها] منافع‌شان از دست‌شان برود. آنكه مى‏تواند منافع را از دست اينها ببرد انسان است. انسانى كه مى‏تواند منافع اينها را به باد فنا بدهد آن در دامن فضيلت مادرها تربيت مى‏شود. از اينجا شروع مى‏شود. مادر و مادر بودن و اولاد تربيت […]

  از اول بنابراين بود كه نگذارند انسان درست بشود، كه نبادا اينها[ابرقدرت‌ها] منافع‌شان از دست‌شان برود. آنكه مى‏تواند منافع را از دست اينها ببرد انسان است. انسانى كه مى‏تواند منافع اينها را به باد فنا بدهد آن در دامن فضيلت مادرها تربيت مى‏شود. از اينجا شروع مى‏شود. مادر و مادر بودن و اولاد تربيت كردن بزرگ‌ترين خدمتى است كه انسان به انسان مى‏كند. اين را كوچكش كردند. اين را منحطش كردند. اين خيانت را به جامعه ما كردند. مادر بودن را در نظر مادرها منحط كردند. در صورتى كه اشرف كارها در عالم مادر بودن است و تربيت اولاد. همه منافع كشور ما از دامن شما مادرها تأمين مى‏شود. و اينها نمى‏خواستند بشود.
 

 

 

 منبع :

صحیفه امام؛ ج۷؛ ص۴۴۶ | قم؛ ۲ خرداد ۱۳۵۸