۱/دو نکته قابل تامل در مورد ‎#کرونا:  ۱- اعلام وضع اضطراری بهداشت عمومی در تاریخ سی‌ام ژانویه (دهم بهمن) در جهان و ایجاد ترس شدید در افکار عمومی و تولید بحران مالی اغلب کشورها باعث شده است که حجم قابل توجهی از پول و ثروت مردم دنیا به جیب معدودی از موسسات مالی سرازیر شود. […]

۱/دو نکته قابل تامل در مورد ‎#کرونا:
 ۱- اعلام وضع اضطراری بهداشت عمومی در تاریخ سی‌ام ژانویه (دهم بهمن) در جهان و ایجاد ترس شدید در افکار عمومی و تولید بحران مالی اغلب کشورها باعث شده است که حجم قابل توجهی از پول و ثروت مردم دنیا به جیب معدودی از موسسات مالی سرازیر شود.

۲- راهبرد‌ اصلی آمریکا شامل استفاده از ویروس کرونا برای منزوی کردن چین بعنوان اصلی ترین رقیب اقتصادی است .سازمان جهانی بهداشت در اعلام وضع اضطراری برای بهداشت عمومی جهان  با مسدود کردن سفر‌های هوایی به چین در خدمت این راهبرد آمریکاست