امام خمینی(ره): [انقلاب] تا اينجا كه رسيده براى استقامتى بوده كه از ناحيه روحانيون و ملت بوده، اين ملت را نگه داريد شما آقايان، ائمه جمعه از همه بيشتر مسئول اين امر هستند كه اين ملت را نگه دارند در اين حال، انقلاب ما هم نگذاشته، يعنى انقلاب‌مان به ثمر نرسيده و بايد برسد، و […]

امام خمینی(ره):
[انقلاب] تا اينجا كه رسيده براى استقامتى بوده كه از ناحيه روحانيون و ملت بوده، اين ملت را نگه داريد شما آقايان، ائمه جمعه از همه بيشتر مسئول اين امر هستند كه اين ملت را نگه دارند در اين حال، انقلاب ما هم نگذاشته، يعنى انقلاب‌مان به ثمر نرسيده و بايد برسد، و اميدواريم برسد. لكن بايد مردم را نگذاريد مأيوس كنند، يك عده‏اى بيفتند هى آيه يأس بخوانند، مأيوس كنند مردم را. مردم را بايد قوى كنيد، دل‌شان را قوى كنيد.
صحیفه امام؛ ج۱۹؛ ص۳