🖊 #توییت حکیم دکتر روازاده امروزه دشمنان بشریت، یعنی ⁧ #یهودیان ⁩ نژادپرست غربی و آمریکایی، به طور مستمر در حال جایگزین کردن علم جعلی به جای علم واقعی هستند. ‏علم جعلی، کرونا را به دنیا تحمیل کرد. ‏ما به مدد الهی و با علم واقعی، مشکل ⁧ #کرونا ⁩ را بدون هزینه ای برای […]

🖊 #توییت حکیم دکتر روازاده

امروزه دشمنان بشریت، یعنی ⁧ #یهودیان ⁩ نژادپرست غربی و آمریکایی، به طور مستمر در حال جایگزین کردن علم جعلی به جای علم واقعی هستند.
‏علم جعلی، کرونا را به دنیا تحمیل کرد.
‏ما به مدد الهی و با علم واقعی، مشکل ⁧ #کرونا ⁩ را بدون هزینه ای برای دنیا حل خواهیم کرد.

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•
🌐 ravazadeh.com
✅ کانال رسمی حکیم دکتر روازاده

🆔 https://twitter.com/drravazadeh

🆔 sapp.ir/ravazadeh

➡️ @ravazadeh

📸 Instagram.com/dr.ravazadeh