رهبر انقلاب حفظه الله : 🔹 یکی از ظرفیت ها «جمعیت جوان کشور» است. به قول جمعیت‌شناسان، این پنجره‌ی جمعیتی است. 🔹 کارشناسان میگویند ما ۲۰ سال دیگر فرصت داریم از این ظرفیت استفاده کنیم. اگر در این ۲۰ سال توانستیم که پایه‌ی خود را محکم کنیم، بُرد کردیم اما اگر کشور وارد سالمندی شود، […]

رهبر انقلاب حفظه الله :

🔹 یکی از ظرفیت ها «جمعیت جوان کشور» است. به قول جمعیت‌شناسان، این پنجره‌ی جمعیتی است.

🔹 کارشناسان میگویند ما ۲۰ سال دیگر فرصت داریم از این ظرفیت استفاده کنیم. اگر در این ۲۰ سال توانستیم که پایه‌ی خود را محکم کنیم، بُرد کردیم اما اگر کشور وارد سالمندی شود، دیگر کاری نمیتوانیم بکنیم.

🔹 در این ۲۰ سال چه کار کنیم؟ اول اینکه نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کند؛ دوم، ایجاد ثروت پایدار برای کشور.

🔺 اینکه بر فرزندآوری اصرار میکنم، دلیلش این است که اگر این بی‌توجهی که در برهه‌ای طولانی به مسئله‌ی جمعیت شد ادامه پیدا کند، ما ۲۰ سال آینده وارد یک مسیری خواهیم شد که دیگر کار بسیار مشکل خواهد شد. ۹۸/۸/۲۸

کدمطلب:M99022904_