ایران در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهد بود دبیر مجمع فعالان جمعیت: 🔹در صورت پیش‌روی روند کاهش جمعیت کشور، ما در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود. 🔹در سال ۱۴۸۰ به میزان جمعیت ۳۰ میلیون نفر خواهیم رسید. 🔹اما فاجعه در جایی است که بدانیم ۴۲ درصد این جمعیت، بالای ۶۵ سال سن […]

ایران در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهد بود

دبیر مجمع فعالان جمعیت:

🔹در صورت پیش‌روی روند کاهش جمعیت کشور، ما در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود.

🔹در سال ۱۴۸۰ به میزان جمعیت ۳۰ میلیون نفر خواهیم رسید.

🔹اما فاجعه در جایی است که بدانیم ۴۲ درصد این جمعیت، بالای ۶۵ سال سن خواهند داشت.

🔻می‌خواهند خطر کاهش جمعیت را عادی‌سازی کنند.

 

کدمطلب:M99022905_