امروز و در آتيه نيز آنچه براى ملت ايران و مسلمانان جهان بايد مطرح باشد و اهميت آن را در نظر گيرند، خنثى كردن تبليغات تفرقه‌افكنِ خانه‌برانداز است. توصيه اينجانب به مسلمين و خصوص ايرانيان به ويژه در عصر حاضر، آن است كه در مقابل اين توطئه‏ها عكس‌العمل نشان داده و به انسجام و وحدت […]

امروز و در آتيه نيز آنچه براى ملت ايران و مسلمانان جهان بايد مطرح باشد و اهميت آن را در نظر گيرند، خنثى كردن تبليغات تفرقه‌افكنِ خانه‌برانداز است. توصيه اينجانب به مسلمين و خصوص ايرانيان به ويژه در عصر حاضر، آن است كه در مقابل اين توطئه‏ها عكس‌العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممكن افزايش دهند و كفار و منافقان را مأيوس نمايند… از توطئه‏هاى مهمى كه در قرن اخير، خصوصاً در دهه‏هاى معاصر، و به‌ ويژه پس از پيروزى انقلاب آشكارا به چشم مى‏خورد، تبليغات دامنه‏دار با ابعاد مختلف براى مأيوس نمودن ملت‌ها و خصوص ملت فداكار ايران از اسلام است‏.
صحيفه امام؛ ج‏۲۱؛ ص۴۰۴ | وصیت‌نامه سیاسی- الهی