سالروز رحلت جانگداز امام خمینی (ره) را تسلیت عرض مینماییم. ▪️ در جاهلیت قرن بیستم، نهضت تو بعثتی بود، برای کاشتن بذر ایمان، اعتماد ، آزادی و استقلال در ذهن و دل امت اسلام

سالروز رحلت جانگداز امام خمینی (ره) را تسلیت عرض مینماییم.
▪️ در جاهلیت قرن بیستم، نهضت تو بعثتی بود، برای کاشتن بذر ایمان، اعتماد ، آزادی و استقلال در ذهن و دل امت اسلام