حکیم دکتر حسین روازاده (پدر طب اسلامی ایران): خداوند متعال انسان را به عنوان خلیفه خود بر روی زمین قرار داد و امور عظیمه ای را جهت حصول رضایت (لمرضات الله) برای او گمارد که در راس آن کشاورزی است. جهاد کشاورزی جهش تولید در بخش #کشاورزی فرصتی برای درمان اقتصاد ۲۷ خرداد روز جهاد […]

حکیم دکتر حسین روازاده (پدر طب اسلامی ایران):
خداوند متعال انسان را به عنوان خلیفه خود بر روی زمین قرار داد و امور عظیمه ای را جهت حصول رضایت (لمرضات الله) برای او گمارد که در راس آن کشاورزی است.

جهاد کشاورزی جهش تولید در بخش #کشاورزی فرصتی برای درمان اقتصاد

۲۷ خرداد روز جهاد کشاورزی گرامی باد