شهادت رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

 شهادت رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.